6 & 12 KİŞİLİK SINIFLAR

                                                                                        DİJİTAL ORTAMDA BUTİK EĞİTİM SİSTEMİ (6 &12 KİŞİLİK SINIFLAR)

6-12 kişilik sınıflarda öğrencilerin öğrenme düzeylerine göre eğitim yapan, kişiye özel hazırlanan özel ders programlarıyla öğrenci başarısını maksimum düzeye çekme amacıyla kurulmuş Online Butik Eğitim Kurslarına verilen isimdir. Bu bağlam en fazla modülüde online platformda sunan kurum onlineozeldersler.com’dur.

Her öğrencinin öğrenme düzeyi ve öğrenme için ayrılması gereken süre farklıdır. Kalabalık sınıflarda zaman yönetimi yapmak zordur. Az öğrencinin bulunduğu online butik eğitim sınıflarında öğrenci başına düşen zaman artacağı için öğrenimin kalitesi ve verimliliği artar. Online Butik Öğrenme ortamında öğrenci sayısının az olmasının getirdiği avantajlardan biri de öğrenci takibinin kolay yapılabilmesidir. Yapılan deneme sınavları ayrıntılı bir şekilde incelenir ve öğrencilerin eksikleri tam olarak belirlenir. Daha sonrada o eksik konulara uygun çalışma programları düzenlenir.

Dolayısıyla, çocuğunuzun gelecekte (bilimde, eğitimde, kültürde, sanayide, ticarette, siyasette) etkin görev üstlenmesini istiyorsanız, çocuğunuza hem uygun hem de doğru yatırım yapmalısınız. Çocuğunuz hep en önde olmalı, girişimcilik ve liderlik niteliklerini geliştirmeli, uyumlu ve sosyal birey olmalıdır.

Online Butik eğitim platformunda;

Sanal sınıf ortamında az sayıda öğrenci yer almakta olduğu için çocuğunuz bu ortamda hem öğretim hem de eğitim alır. Dolayısıyla yaşam boyu öğrenmeyi öğrenir.

Onlineozeldersler.com butik bir online eğitim kurumu olarak;

Yılları eğitim/öğretimle iç içe geçmiş deneyimli eğitimciler ve iyi eğitim almış, gönlünü eğitime veren genç eğitimcilerden oluşan dinamik ve enerjik bir kurumdur.

 Kişiye Özel Online Butik Eğitim Platformu (Online VIP BUTİK Eğitim):

 • Öğrenci sayısı 6 ile 12 kişi arasında değişen özel gruplarda ders yapılır.
 • Gruplar, hazır bulunuşluk düzeyi eşit öğrencilerden yada aynı okulun aynı sınıfındaki öğrencilerden oluşur.
 • Öğrenci ve velilerde amaç birliği vardır.
 • Öğrencilere hem "sürekli öğrenme" hem de "tam öğrenme" uygulanır.
 • Veli ile yakın işbirliği kurulur,aile danışmanlığı hizmeti verilir.
 • Ortam "ikinci ev" gibi olup samimi, sıcak, ve mutlak güvenlidir.
 • Her öğrencinin durumuna göre özel program uygulanır.Gruptaki öğrenci sayısı az olduğu için de ücretleri ona göre daha uygundur.

ONLİNE BUTİK EĞİTİMDE 6-12 KİŞİLİK SINIF YAPISI

EĞİTİM DÜZENİ

Dersler, birebir sisteme ekonomik alternatif olarak, eğitimdeki kaliteyi düşürmeden, seviyesi aynı olan öğrencilerden oluşan Sanal sınıflarda gerçekleştirilir.

EĞİTİM HAKKINDA

Bundan sonraki hayatını önemli ölçüde etkiyecek olan LGS ve YKS sınavlarına hazırlanmak Ortaokul son sınıf ve lise son sınıf öğrencileri ya da mezunlar için en birinci konudur. Fakat birçok öğrenci, kalabalık ortamlarda özellikle bu yaşlarda, derslerden istenilen verimi alamamaktadır.

EĞİTİMİN AMACI

Bu eğitimlerin amacı öğrencilerin gerçek potansiyelini ortaya çıkarıp, ihtiyaç duyduğu bütün eğitimleri vererek ve etkili çalışma metotlarıyla LGS ya da YKS sınavlarında yüksek puan elde etmelerini sağlamaktır.

EĞİTİMİN SÜRESİ

Eğitimler tüm eğitim-öğretim sezonu boyunca devam eder. Yeterli sayıda öğrenci bir araya gelip belli bir süre için sınıf oluşturarak da ders alabilirler.

HAFTALIK DERS SAATİ

Her öğrenciye ders ve etüt çalışmalarıyla birlikte haftalık en az 24 saat ders imkanı sağlanır.

EĞİTİM SONUNDA ULAŞILMASI BEKLENEN HEDEFLER

 • Öğrencilerimiz Lise ya da Üniversite giriş sınavlarında potansiyelini en üst seviyede ortaya koyarak yüksek dereceler elde ederler,
 • Okul derslerini daha iyi anlayıp, sınavlarında yüksek başarı elde edebilirler.
 • Çalışma disiplinine sahip olurlar
 • Etkili öğrenme metotlarını geliştirirler.
 • Öğrenme konusundaki endişelerini yener ve eğitim hayatına kendine güvenerek devam eder.

VERİLEN DERSLER

Öğrenciler LGS ya da YKS sınavlarına yönelik Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya, Tarih, İngilizce ve ihtiyaç duyduğu bütün derslerden özel eğitim alabilirler.

EĞİTİM SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ

Dersler alanında uzman hocalarla işlenmektedir.

Bilgi Ölçme Sınavı yapılarak aynı seviyedeki öğrencilerin aynı sınıfta ders alması sağlanır.

Derslerde başarısız olan, stres ve kaygı problemi yaşayan öğrenciler için psikolog desteği verilir.

ÖĞRENCİ BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ

Öğretmen ders bitiminde işlenen konuyla ilgili yaprak testlerini çözdürür.

Her 3-4 konu akabinde konu tarama sınavı yapılır. Yapılan sınavda başarısızlık gösteren öğrenciye o konu tekrar anlatılır.

EĞİTİMİN VERİLDİĞİ ZAMANLAR

Kurumumuz tatil günü hariç haftanın 7 günü 08:00 – 22:00 saatleri arası açıktır. Okula devam eden öğrencilerin eğitimleri hafta içi okuldan sonra 16:30 – 20:00 saatleri arası ve hafta sonu yapılır. Öğrenciler hafta sonu tüm gün ders alabilirler. Özel durumlarda öğrenciler hafta içi de günün her saatinde ders alabilirler.

DAHA ÖNCE ALINMASI GEREKEN EĞİTİMLER

Bu eğitimler için daha önce başka bir eğitim alınmasına gerek yoktur.

Eğitimin İlgili Olduğu Sınavlar

Öğrenciler onlineozeldersler.com ‘da aldıkları eğitimle LGS ya da YKS sınavlarında yüksek dereceler elde edebilirler.

Özel Ders Tadında Sınıflar

Online özel dersler eğitim platformunda birebir, 6 kişilik ya da en fazla 12 kişilik sınıflarda ders verilir. Böylece hem sınıf ortamının verdiği eğitim psikolojisi tamamlanır hem de öğrencinin öğrenme düzeyi en üst seviyeye çıkar.

Normal de yirmi ya da otuz kişilik sınıflarda alınan eğitimde, öğrenci verilmek istenenin ancak %40'lık kısmını alır. Aldığı bilgilerin %20'lik bir kısmını da kapıdan çıktıktan sonraki 15 – 30 dakikalık zaman diliminde kaybeder. Öğrenci eğer tekrar ve pekiştirme yapmazsa da bu oran gün be gün düşer. Aslında bu unutma sürecinde öğretmenin bir suçu olmadığı gibi öğrencinin de bir suçu yoktur. Bu sadece beyinsel fonksiyonları takip etmeden ve eğitim psikolojisi çerçevesinde bakmayan bir eğitim sisteminin sorunudur. Bu gedikteki en büyük sorun ise kuşkusuz sınıfın kalabalık olmasıdır. Onlineozeldersler.com eğitim platformunda ise sınıflar kalabalık olmadığı için öğrencinin öğrenme düzeyi %80 ile %85 arasında değişmektedir. Bu da hemen hemen azami öğrenme ölçüsüne denktir. Dersten sonra yapılan tekrar ve pekiştirme etütleri ile öğrencinin bilgi zayiatı engellenmiş olur.

Öğrenci ve Öğretmen İlişkisi

Eğitimdeki en önemli konulardan birisi de öğretmen ve öğrenci arasındaki bağ ya da ilişkidir. Öğretmenin öğrencisine karşı davranışı, ders anlatışı, öğrencinin öğrenme isteği bu ilişkisinin bir parçasıdır.

Kalabalık bir sınıfta ise (kalabalıktan kastımız 50 ya da 60 kişilik sınıflar değil, o sınıflar zaten eğitim için namüsait; bizim kastettiğimiz nüfus 20 ile 30 arasında değişiyor.) öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişki son derece ince, hatta kopuktur. Hal böyle olunca öğrencinin öğretmenden alacağı çok bir şey de yoktur.

Butik dershanelerde ve kurslarda ise sınıf nüfusu gereği öğretmen öğrenci ile birebir ilgilenir ve öğrencinin dikkat sorunu hemen hemen ortadan kalkar. Üstelik öğrencinin soru sorma ya da anlamadığı bir konuda 1 hafta boyunca derslerini arşivden izleyebilme/tekrar hakkı da olduğu için dersten aldığı verim üst düzeydedir.

onlineozeldersler.com ‘un normal Özel Öğretim Kurslarına (Dershanelere) göre üstün tarafları

 • Birebir ya da  6 ve 12 kişilik sınıflar 
 • Kaliteli eğitim
 • Eğitim koçluğu sistemi
 • Branşlarında deneyimli öğretmenler
 • Seçkin okullardan başarılı öğrenciler
 • Tüm soruların çözümü
 • Anlaşılmayan noktalarda tekrar
 • Okul sınavları öncesi okula yönelik destek
 • Deneme ve konu tarama sınavlarının hızlı bir şekilde değerlendirilip velinin hızlı ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesi